Navigácia

 • Testovanie 5 - riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Zemanská 2 v Krompachoch oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2018)

  žiakom II.stupňa Základnej školy, Zemanská 2 v Krompachoch

  riaditeľské voľno dňa 21. novembra 2018 (streda).

  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať vo štvrtok 22. novembra 2018. Žiaci I.stupňa majú riadne vyučovanie.

  Školská jedáleň je v bežnej prevádzke. Žiaci 6.- 9. ročníka budú z obedov vyhlásení, v prípade záujmu je nutné sa prihlásiť.

 • Imatrikulácia prvákov

  14.11.2018 v poobedných hodinách sa naša škola premenila na zázračnú krajinu, v ktorej žijú kúzelné víly. Tie preskúšali našich prvákov, či poznajú písmenká a čísla a to bol predpoklad na ich oficiálne pasovanie do stavu žiackeho. Všetky detičky úspešne zvládli túto skúšku. Ďakujeme triednym pani učiteľkám Mgr. Vaščákovej a Mgr. Filipovej za nádherný program. Verím, že rodičia a žiaci u nás strávili príjemné popoludnie. Ďakujeme spoločnosti TESCO Krompachy za občerstvenie.

 • 100. výročie vzniku ČSR

  Dňa 8.11.2018 sa v priestoroch ZUŠ uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR. Program pripravili žiaci krompašských základných škôl, ZUŠ, Matica slovenská aj Jednota dôchodcov.

  Za ZŠ Zemanská vystúpili žiaci: Lívia Legátová, Ľuboslav Legát, Maxim L. Ďurinda, Matej Mních a Stanislav Kapitančík. Predstavili osobnosť M.R. Štefánika v jeho 4 rolách.

  Žiakov pripravili: Mgr. Eva Bonková, Mgr. Anna Skurková a Mgr. Monika Palko Magdová.

 • Účelové cvičenie

  Deň pred jesennými prázdninami sme venovali účelovému cvičeniu a didaktickým hrám. Žiaci si vyskúšali prácu s buzolou, prvú pomoc a postup pri ochrane života a zdravia. Následne sa venovali športovým aktivitám.

  Najlepšia trieda 7.A bola ocenená diplomom. Medzi najlepších jednotlivcov v kategórii 5. a 6. ročník patria Adriana Hritzová (5.A) - 1. miesto, Samuel Bača (6.A) - 2. miesto a Kristína Zimmermannová (5.A) - 3. miesto. V kategórii 7.-9. ročník boli medailou ocenení títo žiaci: Tomáš Masaryk (8.A) - 1.miesto,  Ľuboslav Legát (8.A) - 2. miesto a Maxim L. Ďurinda (7.A) - 3.miesto.

 • Deň jablka

  Jabĺčko je ovocie, ktoré máme všetci radi. Okrem toho je farebné, voňavé, šťavnaté, chutné a hlavne veľmi ZDRAVÉ. Veď nie nadarmo sa jabĺčko spomína ako hlavná téma aj v mnohých rozprávkach.

  23.10.2018 si žiaci 1. stupňa pripomenuli Svetový deň jablka. Detičky hrali jablčné hry, maľovali, počítali, niečo si o jablkách prečítali. Venovali mu celé dopoludnie.

 • OZNAM

  Dňa 29.10.2018 (pondelok) bude nasledovný program:

  Žiaci I. stupňa majú didaktické hry 1.-4. vyučovaciu hodinu.

  Žiaci II. stupňa majú teoretické účelové cvičenie 1.-2. vyučovaciu hodinu v triedach a praktické účelové cvičenie 3.-5. vyučovaciu hodinu na multifunkčnom ihrisku.

  V prípade nepriaznivého počasia sa praktická časť ÚC presúva do telocvične.

 • ZRPŠ

  Vážení rodičia,

  dňa 25.9.2018 školský aktív rodičov schválil pre školský rok 2018/2019 výšku členského príspevku ZRPŠ   10,- € na žiaka. 

  Termín úhrady členského príspevku ZRPŠ je najneskôr do 30.novembra 2018. Členské je potrebné  uhradiť do rúk triednych učiteliek v stanovenom termíne.

  Občianske združenie finančne pomáha škole pri organizovaní akcií, súťaží, prispieva na rôzne učebné pomôcky, financuje množstvo ďalších príspevkov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy.

  Ďakujeme, že i tento školský rok Vašim príspevkom pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole. Všetky príspevky boli a budú použité v prospech detí.

   

 • Na Zemanskej bezpečne

  Babie leto nás teší svojou prítomnosťou a my sme sa rozhodli využiť jeho posledné slnečné lúče. Na dopravnom ihrisku v areáli ZŠ Zemanská sme vytiahli značky, kolobežky a bicykle a pripravili sme pre predškolákov a žiakov 1. stupňa dopravno-preventívnu akciu s názvom Na Zemanskej bezpečne.

  Detičky jazdili podľa pravidiel cestnej premávky, ktorú riadili policajti. Mohli si vyskúšať, ako sa hovorí do vysielačky v policajnom aute a že policajná vesta je poriadne ťažká.

  Akcia pokračovala v triedach, kde si s Bc. Matúšom Stanom zopakovali pravidlá cestnej premávky a s pani učiteľkami si vyrobili vlastné dopravné značky.

  Všetkým malým aj veľkým účastníkom cestnej premávky prajeme veľa šťastných kilometrov. Akciu sme uskutočnili v spolupráci s Obvodným oddelením PZ v Krompachoch. Touto cestou im srdečne ďakujeme.

 • Beh ulicami Krompách

  Naši úspešní reprezentanti v behu. Leo Brejčák, Norah a Hanah Pustay, Nino Stehlík, Timon Tkáč a chábajúci Robin Haus. Umiestnenie našich žiakov je zverejnené v sekcii súťaže.

 • Na Zemanskej bezpečne

  Pozývame všetkých predškolákov a ich rodičov na príjemne strávené popoludnie na dopravnom ihrisku.

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  V tomto školskom roku je pre všetky školy na Slovensku novinkou testovanie pohybových predpokladov prvákov.

  Dňa 10.10.2018 boli testovaní naši prváci, ktorí to zvládli úžasne. Všetci žiaci absolvovali vopred predpísané cviky, ktoré im naše pani učiteľky predviedli v telocvični. Keď sa ukázalo slniečko behy žiaci absolvovali na školskom dvore.

  Atmosféra bola veľmi priaznivá, prváci sa tešili. Vyšla aj jedna-dve slzičky z miernych obáv, ale skoro sa usušili na detských tvárach.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Zemanská 2 v Krompachoyh oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov (Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ)

  žiakom II. – IX. ročníka Základnej školy, Zemanská 2 v Krompachoch

  riaditeľské voľno dňa 10. októbra 2018 (streda).

  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať vo štvrtok 11. októbra 2018.

  Školská jedáleň je v bežnej prevádzke. Školský klub detí bude pre žiakov I.ročníka v bežnom režime.

  Odôvodnenie

  V čase od 8.00 do 13.00 hod. bude prebiehať celoplošné testovanie žiakov I. ročníka –Testovanie pohybových predpokladov, z tohto dôvodu nebude možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov II.-IX. ročníka.

 • Separujeme a zbierame

  Aj v tomto školskom roku separujeme - SABI viečka (tr. učiteľke), šípky (lesné plody) a použité zubné kefky (p. uč. Veinperovej), PET vrchnáky od fliaš (p. uč Filipovej). Ďakujeme, že chránite našu Zem a že vám to nie je jedno.

 • Športová akadémia Mateja Tótha

  V minulom školskom roku naša škola zabojovala a vyhrala hlasovaciu súťaž o bezplatnú Športovú akadémiu Mateja Tótha na jeden školský rok.

  Pri tej príležitosti nás dnes Matej Tóth navštívil a oficiálne nám odovzdal ocenenie vo forme otlačku svojej stopy.

  Predstavila sa nám trénerka, ktorá bude športovú akadémiu viesť Mgr. Ivana Filipová. Pani učiteľka už absolvovala školenie, na ktorom sa oboznámila so špeciálnou metodikou, ktorá sa bude v akadémii používať.

  Na úvod si naši žiaci pre neho pripravili krátku pesničku a naše šikovné gymnastky zo 7. A Patrícia Hamráková a Amy Gurčíková zacvičili zostavu.

  Následne Matej porozprával o svojich športových začiatkoch a trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov.

  V závere sa každému ušla podpiskarta a aj nejaké to selfiečko.

  Veríme, že žiaci, ktorí budú trénovať v športovej akadémii Mateja Tótha sa bude dariť.

 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom, že v utorok dňa 25.9.2018 o 15.30 sa bude konať celoškolské rodičovské združenie v ŠJ (školskej jedálni).

  Následne budú pokračovať triedne rodičovské združenia.

 • 18. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Testovanie T5

 • 12. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Inkluzívny tím

 • EcoTour

  Dňa 12.9.2018 sa naša škola zúčastnila interaktívneho výchovného koncertu EcoTour s Martinom Madejom a Thomasom Puskailerom. Dozvedeli sme sa ako a prečo triediť odpad, ako sa máme správať k našej planéte aj to čo je to upcyklácia. Všetky tieto informácie boli žiakom sprostredkované cez chytľavé piesne a vtipné slovo.

 • Vzdelávacie poukazy

  Dnes 10.9.2018 sú rozdistribuované vzdelávacie poukazy žiakom. Prosíme rodičov, aby poukazy podpísali. V prípade záujmu o mimoškolskú činnosť ho odovzdajte vedúcemu krúžku najneskôr do 21.9.2018. Na nasledujúcom linku sú ďalšie  informácie pre rodičov.

  VP_-_cisty_papier.pdf

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  V pondelok 3.9.2018 sme po letných prázdninách znovu otvorili brány našej vynovenej školy. Privítali sme nových prváčikov. Dúfame, že si všetci žiaci aj učitelia v lete oddýchli a načerpali nové sily do práce, ktorá nás čaká.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
  Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
 • +421 447 29 28 - škola
  +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria