Navigácia

 • Koniec školského roka 2017/2018

  V piatok sme ukončili školský rok 2017/2018. Žiaci si prevzali pochvaly, ocenenia a vysvedčenia. Prajeme všetkým krásne leto plné oddychu. Stretneme sa 3.9.2018 o 8.00. Užite si leto. 

 • Účelové cvičenie

  Na dnešnom účelovom cvičení boli naši žiaci v plnom nasadení. Hneď ráno sme evakuovali školu. Na škole bol požiarny poplach. Našťastie šlo len o cvičenie. Následne sa žiaci odobrali na stanovištia na Líščom vrchu, na ktorých plnili úlohy pod vedením vojakov a požiarnikov. Vyhodnotili sme 3 najlepšie triedy.

  1. miesto získala 9.A

  2. miesto získala 7.B

  3. miesto získala 8.A

  Všetkým žiakom blahoželáme. Radi by sme vyjadrili veľkú vďaku Ozbrojeným silám SR a Mestskému požiarnemu zboru Krompachy. V neposlednej rade obrovská vďaka pani učiteľke Anne Rybárovej, ktorá účelové cvičenie organizačne pripravila.

 • Účelové cvičenie

  Oznamujeme, že dňa 22.6.2018 (piatok) sa bude konať praktické účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Teplo sa oblečte a obujte si obuv do terénu. Vezmite si desiatu a pršiplášť. Ráno doma sa narepelentujte. Účelové cvičenie bude trvať 5 vyučovacích hodín.

  Žiaci 1. stupňa budú mať didaktické hry v škole 4 vyučovacie hodiny.

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že v stredu 20.6.2018 sa vyučovanie končí 13.10. ŠKD bude iba do 13.15.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Deň rodiny

  V piatok 15.6.2018 sme v škole oslávili Sviatok rodiny spoločným príjemne stráveným popoludním. Po krátkom programe, ktorý si pripravili naši žiaci si naši rodičia pripravili detskú aj rodičovskú tombolu. Občerstvili sme sa guľášom, koláčmi aj kávou. Do tanca nám hrala muzika v podaní pána Bagina. Všetkým, ktorí sa nezištne pričinili o tento skvelý deň zo srdca ďakujeme.

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 28.5 - 1.6.2018 sa žiaci 6. a 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Všetci ho zvládli výborne. Tí, ktorí plávať nevedeli, sa naučili a ostatní si zdokonalili svoj plavecký štýl. Nikto sa neutopil a my dúfame, že sme podporili lásku k tomuto krásnemu športu u detí. Ide leto tak šup s rodičmi k vode :-)

 • Matematický klokan

  Dňa 24.5.2018 sme na ZŠ vyhodnocovali súťaž Matematický klokan. Zúťaž koordinovala Mgr. Anna Harmanová, ktorá spolu s pani riaditeľkou Mgr. Valekovou odovzdali žiakom diplomy a ceny.

  Školskými šampiónmi sa stali žiaci:

  Tatiana Slovinská 2.A

  Jakub Tomašov 2.A

  Úspešnými riešiteľmi boli nasledujúci žiaci:

  Nina Čiasnohová 1.A

  Jakub Bača 1.B

  Martin Segľa 1.B

  Sabína Ščerbáková 1.B

  Nikola Borženská 1.B

  Bernadeta Ferková 5.A

  Lívia Legátová 6.A

  Ľuboslav Legát 7.A

 • Športová akadémia Matej Tótha

  Naša základná škola Základná škola, Zemanská 2, Krompachy, 053 42 sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiušancu má naša základná škola. Ďakujeme

  https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/3271

 • Návšteva technického múzea v Košiciach

  Dňa 10.5.2018 sa žiaci 8.A a 6.B zúčastnili návštevy technického múzea v Košiciach. Bola to už druhá návšteva našich žiakov. Pred nedávnom sa jej zúčastnili žiaci 7.A a 7.B. Žiaci si pozorovali a vyskúšali si rôzne fyzikálne a biologické pokusy.

 • Oznam rodičom budúcich prvákov

  Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že rozhodnutie o prijatí si môžu prísť prevziať osobne v dňoch 10.-11.5.2018 do 15.00 a v dňoch 14. - 18.5.2018 do 15.30.

 • DOD u hasičov

  Ako každý rok na sviatok sv. Floriána, patróna hasičov sa boli naši žiaci pozrieť na požiarnej zbrojnici, kde si mali možnosť pozrieť hasičskú techniku, hadice, autá a pod. Možno aj medzi nimi je budúci hasič....

 • MDD

  Dňa 2. 5. sme zorganizovali na našej škole Medzinárodný deň detí. Bol síce o mesiac skôr ako sa píše v kalendári. Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili Školfestu v Košiciach a žiaci 1. stupňa strávili príjemné a slnečné dopoludnie v škole. Z rána ich v telocvični navštívilo divadlo Clipperton s rozprávkou "Cisárove nové šaty". Potom sa venovali hrám a súťažiam v triedach a na školskom dvore.

 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

  27.4.2018 sme si, aj keď s týždňovým odstupom, pripomenuli narodeniny našej planéty ZEM.

  Počas tohto zeleného dňa sa žiaci 1. stupňa spoločne zúčastnili náučného programu o ekológii lesa. Naučili sa správne triediť odpad a poznávať les. Potom si pani učiteľky pripravili pre svoje triedy každá iné aktivity (online test, kvíz, didaktické hry, výroba boxu na papier, príprava zdravých pokrmov...)

  Žiaci 2. stupňa sa hneď z rána zúčastnili na zaujímavej projekcii "Štyri strany sveta - Vietnam", na ktorej bližšie spoznali túto zaujímavú krajinu. Následne každá trieda pracovala na spoločnom projekte. Recyklovali sme textil. Zo starých tričiek sme plietli koberec, ktorý sa bude využívať v jazykovej učebni. Keďže práce na ňom je "ako na kostole" čakajú ho ešte záverečné úpravy. 

  Veríme, že tento deň obohatil našich žiakov vo formovaní ich postojov k ochrane životného prostredia a sami budú príkladom pre svoje okolie.

 • Vydávanie zápisných lístkov

  Výchovný poradca oznamuje, že zápisné lístky na štúdium na SŠ sa vydávajú iba zákonným zástupcom žiakov na základe rozhodnutia o prijatí (rozhodnutie k nahliadnutiu) v pondelky a štvrtky v čase 13.30 - 14.30.

 • Deň Zeme

  ZŠ Zemanská si pripomenie Deň Zeme 27.4.2018. Príďte všetci v zelenom. Bližší program je uvedený na fotografiách.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Dňa 14.4.2018 sa konal zápis žiakov do 1. ročníka. Tento slnečný deň bol významný krok v živote predškolákov aj ich rodičov. Na detičky sa v septembri tešíme.

 • Jarné upratovanie

  Ako každý rok, aj túto jar sa naša škola zapojila do upratovania, ktoré zorganizovalo mesto Krompachy. Žiaci 7. ročníka spolu s pani učiteľkami Mgr. Tatarkovou a Mgr. Bonkovou vyzbierali množstvo odpadu smerom na záhradkársku oblasť Čarda.
  Dúfame, že si žiaci vzali k srdcu starostlivosť o okolie a zároveň boli príkladom všetkým obyvateľom mesta, ako sa správať v prírode. Je dôležité nenechávať za sebou takýto neporiadok a hlavne snažiť sa odpad vôbec nevytvárať, príp. ho minimalizovať.

  LESU ZDAR!

 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom, že dňa 11.4.2018 (streda) sa v čase od 14.00 do 15.30 bude konať triedne rodičovské združenie.

 • Otvorenie čitateľského kútikka v ŠKD

  Dňa 5.4.2018 sme slávnostne otvorili čitateľský kútik v ŠKD. V minulom roku sme vyhrali projekt spoločnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame". Z poskytnutých finančných prostriedkov (1300 eur) sme zakúpili knihy v hodnote 800 eur, police a sedacie vaky. Vytvorili sme tak príjemné a inšpirujúce prostredie pre deti, ktoré podporuje čítanie.
  Na včerajšom otvorení prijali pozvanie rodičia, zástupcovia spoločnosti TESCO a zástupcovia zriaďovateľa. Naši "družinári" sa im predstavili v krátkom programe. Pripravili si rozprávočku o repe a básničky o písmenkách. Následne žiačka 3. A Saška slávnostne prestrihla pásku a kútik bol zverený deťom do čítania...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
  Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
 • +421 447 29 28 - škola
  +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria