Navigácia

 • KARNEVAL

  Milí rodičia a žiaci, príďte sa zabaviť v maskách na karneval v ZŠ Zemanská dňa 31.1.2019 o 14.00. Je pripravená zábava, hudba a rodičovská tombola.

 • Vianoce u Zemanov

  Posledný deň vyučovania v roku 2018 sme strávili oslavou Vianoc. Žiaci si pripravili krásny program a nakoniec sa zabavili na tancom na diskotéke. O výzdobu sa postarali žiaci, ktorí ju chystali na hodinách výtvarnej  výchovy a techniky. Každoročne sa triedy 2. stupňa zapojili do súťaže o najkrajšiu vianočnú vetvičku. Všetky sú krásne. Posúďte sami... V mene kolektívu ZŠ Zemanská 2 v Krompachoch prajeme žiakom, rodičom a všetkým ktorí s nami spolupracujú pokojné a krásne Vianoce, plné pohody a oddychu.

 • Vianoce u Zemanov

  V piatok 21.12.2018 sa rozlúčime so školou akciou s názvom Vianoce u Zemanov. Bude prebiehať nasledovne:

  8.00 - 9.00 - triednická hodina

  9.00 - 10.30 - program

  10.30 - 11.00 - prestávka

  11.00 - diskotéka

  Žiaci 1. stupňa končia vyučovanie 4. hodinou, žiaci 2. stupňa 5 vyučovacou hodinou. Rodičia, ktorí majú záujem sa prísť pozrieť na vystúpenie svojich detí, môžu prísť na 9.00. Vstup do telocvične je povolený len v návlekoch.

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú nárok na dopravné, aby si ho prišli vyzdvihnúť k pani ekonómke denne do 21.12.2018 v čase od 8.00 - 15.30.

 • Zdobenie vianočných stromčekov

  Každoročne sa počas vianočných trhov žiaci našej školy zapájajú do zdobenia stromčekov v meste. Usilovne vyrábali na hodinách krásne vianočné ozdoby. Nechajte sa inšpirovať ich tvorivosťou. Všetky stromčeky sú vystavené v meste.

 • Pytagoriáda

  V dňoch 12.12. a 13.12. prebehlo školské kolo pytagoriády žiakov od 3.po 8. ročník.

 • Mikuláš

  Deň pred skutočným Mikulášom k nám prišiel ten školský. Došiel o jeden deň skôr, aby potom stihol prísť ku všetkým deťom domov. Toho nášho školského stvárnili žiaci 9.A.

 • OZNAM

  Dňa 13.12.2018 (štvrtok) bude prevádzka ŠKD obmedzená iba do 14.00. V tento deň odpadne aj 6. vyučovacia hodina.

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že v piatok 7.12.2018 bude prevádzka ŠKD iba do 15.00.

 • Šprincove Krompachy

  17 žiakov nás reprezentovalo v súťaži prednesu poézie a prózy Šprincové Krompachy.

 • 4. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Súťaže

 • Všetkovedko a Expert geniality show

  29.11.2018 si prihlásení žiaci otestovali svoje všeobecné vedomosti v súťažiach Všetkovedko (1. stupeň) a Expert geniality show (2. stupeň). Nedočkavo budeme čakať za výsledkami. 

 • Zážitky spájajú mladých

  Žiaci 9. ročníka sa dňa 27.11.2018 zúčastnili, v rámci Európskeho týždňa rozvoja odborných zručností, ktorý iniciovala Európska komisia, workshopu s názvom "Zážitky spájajú mladých". Tento workshop prebiehal v priestoroch SSOŠ Eduram v Krompachoch. Žiaci boli oboznámení s možnosťami študijných a učebných odborov tejto školy, bol im priblížený duálny systém vzdelávania a mali možnosť v praxi si vyskúšať na jednotlivých stanoviskách predvádzané činnosti.

 • 26. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Súťaže

 • 23. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Súťaže

 • 22. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Školský časopis

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že dňa 23.11.2018 (piatok) bude obmedzená prevádzka ŠKD z technických príčin. Prevádzka ŠKD  bude zabezpečená do 14.30.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • 20. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Testovanie T5

 • Testovanie 5 - riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Zemanská 2 v Krompachoch oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2018)

  žiakom II.stupňa Základnej školy, Zemanská 2 v Krompachoch

  riaditeľské voľno dňa 21. novembra 2018 (streda).

  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať vo štvrtok 22. novembra 2018. Žiaci I.stupňa majú riadne vyučovanie.

  Školská jedáleň je v bežnej prevádzke. Žiaci 6.- 9. ročníka budú z obedov vyhlásení, v prípade záujmu je nutné sa prihlásiť.

 • Imatrikulácia prvákov

  14.11.2018 v poobedných hodinách sa naša škola premenila na zázračnú krajinu, v ktorej žijú kúzelné víly. Tie preskúšali našich prvákov, či poznajú písmenká a čísla a to bol predpoklad na ich oficiálne pasovanie do stavu žiackeho. Všetky detičky úspešne zvládli túto skúšku. Ďakujeme triednym pani učiteľkám Mgr. Vaščákovej a Mgr. Filipovej za nádherný program. Verím, že rodičia a žiaci u nás strávili príjemné popoludnie. Ďakujeme spoločnosti TESCO Krompachy za občerstvenie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
  Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
 • +421 447 29 28 - škola
  +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria