Navigácia

Inkluzívny tím

Špeciálna pedagogička

V tomto školskom roku na našej škole pôsobí na plný úväzok špeciálna pedagogička Mgr. Mária Dzurová. 

Jej náplňou práce je:

► práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako sú:

⇒poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyslália, dyspraxia a pod.)

⇒ narušená komunikačná schopnosť

⇒ poruchy aktivity a pozornosti (ADHD, ADD)

►spolupráca s CŠPP

► poradenstvo a konzultácie pre pedagógov

► poradenstvo a konzultácie pre rodičov.

E-mailový kontakt: specialnypedagog@zszemanskakrompachy.sk

Konzultačné hodiny pre rodičov:

 Pondelok 14.00 - 15.30
 Štvrtok 14.00 - 15.30

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria