Navigácia

Novinky

 • Riaditeľka Základnej školy, Zemanská 2 v Krompachoch oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2018)

 • 14.11.2018 v poobedných hodinách sa naša škola premenila na zázračnú krajinu, v ktorej žijú kúzelné víly. Tie preskúšali našich prvákov, či poznajú písmenká a čísla a to bol predpoklad na ich oficiálne pasovanie do stavu žiackeho. Všetky detičky úspešne zvládli túto skúšku. Ďakujeme triednym pani učiteľkám Mgr. Vaščákovej a Mgr. Filipovej za nádherný program. Verím, že rodičia a žiaci u nás strávili príjemné popoludnie. Ďakujeme spoločnosti TESCO Krompachy za občerstvenie.

 • Dňa 8.11.2018 sa v priestoroch ZUŠ uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR. Program pripravili žiaci krompašských základných škôl, ZUŠ, Matica slovenská aj Jednota dôchodcov.

  Za ZŠ Zemanská vystúpili žiaci: Lívia Legátová, Ľuboslav Legát, Maxim L. Ďurinda, Matej Mních a Stanislav Kapitančík. Predstavili osobnosť M.R. Štefánika v jeho 4 rolách.

  Žiakov pripravili: Mgr. Eva Bonková, Mgr. Anna Skurková a Mgr. Monika Palko Magdová.

 • Deň pred jesennými prázdninami sme venovali účelovému cvičeniu a didaktickým hrám. Žiaci si vyskúšali prácu s buzolou, prvú pomoc a postup pri ochrane života a zdravia. Následne sa venovali športovým aktivitám.

  Najlepšia trieda 7.A bola ocenená diplomom. Medzi najlepších jednotlivcov v kategórii 5. a 6. ročník patria Adriana Hritzová (5.A) - 1. miesto, Samuel Bača (6.A) - 2. miesto a Kristína Zimmermannová (5.A) - 3. miesto. V kategórii 7.-9. ročník boli medailou ocenení títo žiaci: Tomáš Masaryk (8.A) - 1.miesto, Ľuboslav Legát (8.A) - 2. miesto a Maxim L. Ďurinda (7.A) - 3.miesto.

 • Jabĺčko je ovocie, ktoré máme všetci radi. Okrem toho je farebné, voňavé, šťavnaté, chutné a hlavne veľmi ZDRAVÉ. Veď nie nadarmo sa jabĺčko spomína ako hlavná téma aj v mnohých rozprávkach.

  23.10.2018 si žiaci 1. stupňa pripomenuli Svetový deň jablka. Detičky hrali jablčné hry, maľovali, počítali, niečo si o jablkách prečítali. Venovali mu celé dopoludnie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
  Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
 • +421 447 29 28 - škola
  +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria