Navigácia

Testovanie T5

Informácie o testovaní žiakov 5. ročníka

          Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa uskutoční dňa 22.novembra 2017 (streda) s cieľom získať objektívne informácie o vedomostiach a zručnostiach žiakov na začiatku nižšieho stredného stupňa vzdelávania.

Žiaci budú testovaní z predmetov:

- slovenský jazyk a literatúra

- matematika

Testované učivo svojou obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre primárne vzdelávanie. Žiakom bude na vypracovanie 30 úloh poskytnutý čas 60 minút.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Harmonogram testovania T5 – 2017:

MATEMATIKA

8:00 – 8:10 (10 min)

úvodné pokyny k testovanie a rozdanie OH

8:10 – 8: 20 (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 (60 min)

administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25 (5 min)

zbieranie testov a OH

9:25 – 9:45 (20 min)

prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9:45 – 9:55 (10 min)

úvodné pokyny k testovanie a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 (60 min)

administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min)

zbieranie testov a OH

Záver testovania

11:10 – 11:30

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení testovania

 

Informácie k Testovaniu T5 - 2016 nájdete na stránke www.nucem.sk.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria