Navigácia

Cezpoľný beh Beh ulicami Krompách Malý futbal Florbal iBobor Olympiáda zo slovenského jazyka Šprincove Krompachy Zdravá chrbtica Olympiáda z anglického jazyka Daj si čas Matematická olympiáda Šaliansky Maťko Geografická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Zimná kalokagatia Biblická olympiáda Cyklistické preteky do vrchu Slávik Slovenska Na bicykli bezpečne Zdravotnícka súťaž Medzitriedne turnaje

Súťaže

Cezpoľný beh

Z 19 škôl získali naši žiaci 6. miesto v súťaži družstiev. Z celkovéh počtu 50 žiakov sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

Ján Dunka (7.A) 10. miesto

Tomáš Girčák (7.A) 14. miesto

René Ivančák (9.A) 30. miesto

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria