Navigácia

Cezpoľný beh Beh ulicami Krompách Malý futbal Florbal iBobor Olympiáda zo slovenského jazyka Šprincove Krompachy Zdravá chrbtica Olympiáda z anglického jazyka Daj si čas Matematická olympiáda Šaliansky Maťko Geografická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Zimná kalokagatia Biblická olympiáda Cyklistické preteky do vrchu Slávik Slovenska Na bicykli bezpečne Zdravotnícka súťaž Medzitriedne turnaje

Súťaže

Medzitriedne turnaje

Dňa 19.6.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo žiačok II. stupňa vo vybíjanej. Dievčatá sa umiestnili nasledovne:

1. miesto  - 8.A

2. miesto - 5.A

3. miesto - 5.B

Dňa 22.6.2017 sme zrealizovali medzitriedny turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev. Výsledky turnaja:

1. miesto - 9.A

2. miesto - 7.A

3. miesto - 8.A

Všetci umiestnení dostali sladké odmeny a diplomy. Zodpovedná za akciu bola pani učiteľka Mgr. Anna Mikelová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy
  • +421 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy

Fotogaléria